Víkendové vzdělávání ve Sloupu II

Znovu pořádáme víkendový vzdělávací pobyt ve Sloupu v Čechách, který se bude konat v termínu od pátku 9. října do neděle 11. října 2015 v penzionu „U Pánů z Dubé“, viz. http://www.upanuzdube.cz

Rozsah školení: 12 hodin
sloup
Benešova 54, 471 52 Sloup v Čechách

Lektoři:
Ing. Ivo Kraus, DiS. - ředitel NRUK ops, koordinátor aktivit, služeb a vzdělávání pro pěstounské rodiny

Mgr. Miroslav Jan Šramota - vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA.

Mgr. Vlastimil Náhoda, DiS. - bývalý sociálně pastorační pracovník Církve československé husitské a pěstoun
Téma: Vztahy v rodině

Předběžný program:
1. den
16h+ příjezd
18h večeře
19-21h Mgr. Vlastimil Náhoda - vztahy v rodině (2h)

2. den
8h snídaně
9-13h Miroslav Jan Šramota - syndorm CAN a péče v NRP, 18+ a co dál, co následuje po dovršení zletilosti dítěte (4h)
14-18h Ing. Ivo Kraus - IPODy, rodinné a případové konference, na co má pěstoun nárok a jaké má povinnosti (4h)

3. den
8h snídaně
9-11h Mgr. Vlastmil Náhoda, DiS. - pěstounský trenažer (zážitkový vzdělávací program) (2h)
12h oběd
13+ ukončení

Změny v programu jsou vyhrazeny.
Hlídání přihlášených dětí zajištěno.

Cena za stravování (plná penze):
150 Kč/den – dospělý
100 Kč/den – děti

Klienti NRUK ops mají vše ostatní zdarma, klienti jiných organizací hradí:

Ceny za ubytování:

200 Kč/osoba bez ohledu zda jde o dospělého nebo o dítě

Cena za školení:
1200 Kč/pěstoun

Cena za hlídání dítěte 2-17 let:
800 Kč/dítě

Zájem prosím pište na nahradni.rodiny.uk.2@gmail.com nebo volejte.

Setkání klubu Rebeka Podbořansko

titul
Setkání klubu Rebeka Podbořansko se uskuteční v neděli 27. září od 14-16 hodin a to opět v Mateřském centru Jonáš, Masarykovo náměstí 922, Podbořany (viz. logo na domě). Tentokrát bude setkání převážně diskuzní. Téma: Odměňování a trestání dětí. Lektoruje Mgr. Jan Miroslav Šramota. Hlídání dětí zajištěno.

Bc. Miroslav Jan Šramota vystudoval Vysockou školu zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty v Bratislavě, působil mimo jiné v komisi prevence kriminality a sociálně zdravotní komisi Města Žatce a jako dobrovolník v domově pro opuštěné děti v Mukačevě, Ukrajina – léto 2008, org. ADRA.

Datum: 
2015-09-27 12:00:00 - 2015-09-27 14:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_podborany_2015_09_27.pdf177.84 KB

Setkání klubu Sisi Varnsdorf

Zveme vás tímto vzdělávací setkání Klubu náhradních rodin SiSi Varnsdorf, které se opět na adrese: Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf a to v pátek 18. září 2015 od 15 - 17 hodin. Po skončení přednášky možnost posezení u kávy a čaje do 17.30 hod.

Přednášku tentokrát povede ředitel NRUK ops Ing. Ivo Kraus, DiS..

Téma setkání je: Právní a ekonomické aspekty pěstounské péče
- právní termíny (vykonavatelnost, právní moc, lhůty)
- pobyt dětí ve Středisku výchovné péče, psychiatrické nemocnici, léčebně, ústavním zařízení, apod.
- přijetí dalšího dítěte (sloučení sourozenců, po zprostředkování krajem, apod.)
- vrácení dítěte do biorodiny

Klienti NRUK mají školení zdarma. Ostatní platí 700 Kč.

Hlídání dětí zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

Datum: 
2015-09-18 13:00:00 - 2015-09-18 15:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_varndorf_2015_09_18.pdf108.92 KB

Vzdělávací setkání klubu Lounsko

Rubriky:

psycholozka_novakova
Vážení náhradní rodičové, v sobotu 26. září 2015 od 14.00-18.00 hodin (budova OÚ VELTĚŽE, ul. Perucká 93) vás zveme i s dětmi na vzdělávací setkání klubu náhradních rodin.

Tentokrát nás čeká téma: Neklidné a nesoustředěné dítě v pěstounské péči. Lektor PhDr. Zdeňka Venclíčková Baranniková. Možnost diskuze u kávy a čaje. Sociálně-terapeutický program pro děti zajištěn.

Datum: 
2015-09-26 12:00:00 - 2015-09-26 16:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_louny_2015_09_26.pdf153.52 KB

Setkání klubu Ústecko

Rubriky:

Vážení náhradní rodičové,

rádi bychom vás pozvali na setkání Klubu Ústecko, které se bude konat v pondělí 21. září od 16-18.30 hodin POZOR opět na novém místě:
domecek_u_rondelu
Místo: Domeček u Rondelu
Na Valech 815/1a
400 01 Ústí nad Labem - Bukov
http://www.domecekurondelu.cz/

Hlídání malých dětí v super herně zajištěno, pro větší připravíme program.

Téma: vzdělávání: Nebát se a žít, i se svěřenými dětmi
Lektor: PhDr. Jana Doubravová

Klienti NRUK ops mají vzdělávání i hlídání dětí včetně vstupu do herny zdarma. Ostatní plati kurzovné
700 Kč. Uvítáme, pokud přinesete s sebou na klub něco dobrého k ochutnání. Káva a čaj zajištěno.
Těšíme se na vás.

Datum: 
2015-09-21 14:00:00 - 2015-09-21 16:00:00
PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_usti_2015_09_21.pdf161 KB

Navštivte Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme otevřeli novou poradnu v Ústí nad Labem. Kontakty na poradnu naleznete ZDE.

Poradna se podílí také na náborové kampani na nové náhradní rodiče (osvojitele a pěstouny) www.chcemebytpestouny.cz.

Nadační příspěvky na kroužky

Důležité sdělení:

Informujeme všechny zájemce o příspěvek od Nadace Terezy Maxové dětem, že nadace nemůže přijmout všechny námi podané žádostí s odůvodněním, že změnila formulář a žádá o další povinnou přílohu - potvrzení příjmu všech členů domácnosti. Kdo by měl zájem o pomoc s doplněním žádosti a s přepsáním do jiného formuláře, prosím kontaktujte nás obratem: http://nruk.cz/poradna-louny

Asociace dítě a rodina

Vážení členové klubů náhradních rodin, chtěli bychom Vás požádat o váš názor, zda byste souhlasili s členstvím naší organizace v Asociaci pro rodinu a dítě, kterou povede paní Bubleová ze Střediska náhradní rodinné péče, více zde: www.ditearodina.cz a nebo zde: http://www.nahradnirodina.cz/nova_asociace_dite_a_rodina_chce_prosazovat...

Jsme ochotni jezdit na schůze asociace a tlumočit vaše pěstounské připomínky za předpokladu, že si to budete přát a že nám případně v budoucnu pomůžete zrovna probíranou problematiku připomínkovat. Vaše názory prosím pište ZDE.

Přejeme hezké letní dny.

Asociace Dítě a Rodina, z. s. (dále jen Asociace) je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Cíle Asociace
rozvoj systému péče o ohrožené děti,
sjednocení systému péče o ohrožené dítě pod jedno odpovědné ministerstvo, které bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci,
zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti,
ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu,
podpora a rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, tzn. rozvíjet náhradní rodinnou péči v jejích stávajících i nových formách tak, aby byla dostupná všem dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické příslušnosti, zdravotního stavu či psychosociálních obtíží,
podpora transformace ústavní péče v malokapacitní pobytové služby.

Speciální program doprovázení pro přechodné pěstouny

poradna_usti
Organizace NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE ops zahájila speciální doprovázející PROGRAM PRO PŘECHODNÉ PĚSTOUNY, který spočívá v návštěvách nebo kontaktech minimálně 1x týdně a v vzájemné setkání přechodných pěstounů s intervizí pod vedením odborného psychologa. Praxe ukázala, že profesionální pěstouni potřebují řešit své specifické problémy, které mohou být trošku jiné, než u dlouhodobých či příbuzenských pěstounů.

Vzájemné setkávání přechodných pěstounů, které mohou pomoci formou sdílení zkušeností a získávání zpětné vazby, se konají v Poradně pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem, Masarykova ulice 750/316 (RONDEL) pod vedením zkušené psycholožky PhDr. Jany Doubravové a sociální pracovnice Mgr. Ilony Drašarové. Kontakty na poradnu naleznete ZDE.
usti_drasarova
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE ops nabízí novým i stávajícím pěstounům na přechodnou dobu dohody o výkonu pěstounské péče a podporu během výkonu pěstounské péče.

Sejdeme se na koníčcích

Rubriky:

kun dovolujeme si Vás tímto pozvat na tradiční letní setkání náhradních rodin aneb "Sejdeme se na koníčcích". Jde o sociálně terapeutický program pro děti z pěstounské péče s prvky hipoterapie pod vedením hipoterapeutky a pedagožky Pavlíny Bielikové z jezdecké stáje Excalibur Veltěže u Loun. Prosíme rodiče, aby dětem dali tepláky.

Vzhledem k omezené kapacitě se prosím hlaste předem na telefonním čísle: 910 259 997 nebo na emailu nahradni.rodiny.uk.2@gmail.com.

Na závěr akce čeká přítomné oblíbený táborák.

Termíny setkání jsou vždy v pátek od 15-17 hodin:
10/7
31/7
21/8

Datum: 
2015-07-10 13:00:00

Stránky

Přihlásit se k odběru Pěstounská péče a adopce RSS