Seznam článků

Datum vytvoření Nadpis Datum a čas akce Rubrika Přečteno
24/11/17 Vánoční posezení klubu rebeka Podbořansko 17/12/2017 - 15:00 Klub Rebeka Podbořansko 54
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 09/12/2017 - 15:00 Klub Lounsko 66
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 01/12/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 60
23/11/17 Význam rodinných zvyků, oslav a rituálů pro děti v pěstounské péči 04/12/2017 - 16:00 Klub Ústecko 61
21/11/17 Poruchy učení u dětí, poruchy řeči a čtení 26/11/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 69
21/11/17 Význam rodinných rituálů při výchově dětí v pěstounské péči 23/11/2017 - 10:00 Klub Žatecko 70
08/11/17 Aktuální výzvy v pěstounství 11/11/2017 - 14:00 Klub Lounsko 95
08/11/17 Zdravý životní styl, správná životospráva u dětí 10/11/2017 - 15:00 Klub Žatecko 107
11/10/17 Den otevřených dveří v poradně pro NRP Ústí nad Labem 17/10/2017 - 10:00 Klub Ústecko 174
06/10/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách III 03/11/2017 - 16:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko, Klub Žatecko 223
03/10/17 Školní úspěšnost,příprava na školu 20/10/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 195
03/10/17 Využití přírodní mediciny v domácím léčení dětí v pěstounské péči 31/10/2017 - 16:00 Klub Ústecko 194
03/10/17 Hranice a kompetence pěstounů při výchově dětí v pěstounské péči 15/10/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 192
27/09/17 Jak vznikají podoby problémového chování dětí v pěstounské péči 21/10/2017 - 14:00 Klub Lounsko 202
27/09/17 Pěstounská péče očima svěřených dětí 25/10/2017 - 10:00 Klub Žatecko 200
27/09/17 Poruchy učení u dětí a jejich náprava 13/10/2017 - 15:00 Klub Žatecko 189
15/09/17 Komunikační úsilí v pěstounské rodině 24/09/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 218
06/09/17 Náhradní rodinná péče – příbuzenská péče a vztahy v rodině 19/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 239
01/09/17 Vstup dítěte do školky, školy nebo do vyššího ročníku 08/09/2017 - 15:00 Klub Žatecko 237
01/09/17 Slavnostní otevření Poradny pro náhradní rodinnou péči v Žatci 07/09/2017 - 10:00 Klub Žatecko 235
15/08/17 Pozvánka na Pedopsychiatrický den do Loun 19/09/2017 - 08:30 Klub Lounsko 280
09/06/17 ADHD, ADD, LMR v teorii a praxi u dětí 25/06/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 516
09/06/17 Jak vychovávat děti s poruchami chování, agresivní projevy u dětí 24/06/2017 - 14:00 Klub Lounsko 468
01/06/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách II 23/06/2017 - 16:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 446
27/05/17 Jak motivovat děti k učení a jak se s nimi učit 16/06/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 639
19/05/17 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, syndrom zavrženého rodiče 28/05/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 459
12/05/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 16/05/2017 - 16:00 Klub Ústecko 448
31/03/17 Umění zvládat stres ve výchově dětí 30/04/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 554
31/03/17 Včasná detekce psychiatrických poruch u dětí a jejich řešení 22/04/2017 - 14:00 Klub Lounsko 556
31/03/17 Jak správně porozumět řeči těla u dětí 25/04/2017 - 16:00 Klub Ústecko 507
24/03/17 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 19/05/2017 - 17:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 550
13/03/17 Duševní hygiena pěstounů aneb jak zvládat zátěž a stres 28/04/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 405
08/03/17 Otevřená komunikace v rodině - trénink asertivity 21/03/2017 - 16:00 Klub Ústecko 623
08/03/17 Neverbální komunikace v rodině 25/03/2017 - 14:00 Klub Lounsko 396
08/03/17 Umění komunikace a řešení vztahových konfliktů v rodině 26/03/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 414
23/02/17 Základem je umět komunikovat 10/02/2017 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 435
15/02/17 Nabídka tábora pro děti v Lubenci 09/07/2017 - 16:30 Informační stránky 405
08/02/17 Odměna a trest ve výchově dětí 26/02/2017 - 14:00 Klub Rebeka Podbořansko 473
31/01/17 Den s psycholožkou 08/02/2017 - 13:30 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 505
31/01/17 Jak chránit děti děti v pěstounské péči před kyberšikanou a dalšími úskalími elektronické komunikace 18/02/2017 - 14:00 Klub Lounsko 514
30/01/17 Psychosomatické potíže u dětí v pěstounské péči 21/02/2017 - 16:00 Klub Ústecko 523
23/01/17 Co plánujeme do roku 2017 Informační stránky 565
16/12/16 Přání k Vánocům a PF 2017 Informační stránky 609
08/11/16 Význam slavení vánoční svátků a rodinné rituály 02/12/2016 - 15:00 Klub Sisi Varnsdorf 548
04/11/16 Adventní setkání klubu Ústecko 29/11/2016 - 15:00 Klub Ústecko 464
04/11/16 Význam společného trávení volného času 04/12/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 453
04/11/16 Prevence kriminality a význam společného slavení tradičních svátků 26/11/2016 - 13:00 Klub Lounsko 441
12/10/16 Psychická hygiena aneb aby pěstoun nevyhořel 30/10/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 476
12/10/16 Posilování sebedůvěry u dětí 22/10/2016 - 12:00 Klub Lounsko 374
22/09/16 Výchovné problémy a jak je řešit 14/10/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 404
09/09/16 Od ideálu k realitě 29/09/2016 - 14:30 Klub Ústecko 393
09/09/16 Předcházení kriminalitě u dětí a mládeže 25/09/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 366
25/08/16 Víkendové vzdělávání ve Sloupu v Čechách 30/09/2016 - 14:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 582
24/08/16 Slevy na školní a výtvarné potřeby Informační stránky 432
24/08/16 Příprava na školu - školení se zkušeným pegagogem 10/09/2016 - 12:00 Klub Lounsko 410
26/07/16 Blíží se tábor - Doubí 2016 30/07/2016 - 08:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko, Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 546
04/07/16 Projekt Peníze se počítají 15/07/2016 - 15:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 605
30/06/16 Poděkování prodejně Tesco Informační stránky 606
16/06/16 Kdo koho vlastně vychovává aneb jak nás změnila pěstounská péče 27/06/2016 - 14:30 Klub Ústecko 492
16/06/16 Inkluze - spolupráce s institucí 26/06/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 553
16/06/16 Práce s dětmi při řešení životních událostí 25/06/2016 - 12:00 Klub Lounsko 570
10/06/16 Valná hromada naší obecně prospěšné společnosti Informační stránky 466
09/05/16 Setkání s psycholožkou na téma Opuštěné dítě a co dál 29/05/2016 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 540
09/05/16 Přiměřená výchovná opatření 21/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko 572
03/05/16 Exkurze do dětského domova 09/05/2016 - 14:00 Klub Ústecko 686
19/04/16 Vzdělávací setkání klubu Sisi Varnsdorf 29/04/2016 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 635
19/04/16 Kurz finanční gramotnosti pro mládež 07/05/2016 - 12:00 Klub Lounsko, Klub Rebeka Podbořansko 585
08/04/16 Psychologická sebeobrana při konfliktních slovních situacích 26/04/2016 - 14:30 Klub Ústecko 574
08/04/16 Diagnostika duševních poruch v dětském věku 23/04/2016 - 12:00 Klub Lounsko 646
25/03/16 Přání k Velikonocům 2016 Informační stránky 1968
16/03/16 Jak hořet a nevyhořet 22/03/2016 - 15:30 Klub Ústecko 648
07/03/16 Přednáška na téma syndrom ADHD 19/03/2016 - 13:00 Klub Lounsko 733
07/03/16 Navštivte přednášku klubu Podbořany - Jak eliminovat zdravotní a sociální problémy u dětí v pěstounské péči 13/03/2016 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 656
13/02/16 Víkendové školení v Doksech 26/05/2016 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf, Klub Ústecko 808
03/02/16 Pojďme se bavit o emocích 20/02/2016 - 13:00 Klub Lounsko 694
03/02/16 Letní pobyt pro pěstounské rodiny ve Sloupu v Čechách Informační stránky 768
01/02/16 Tábor DOMINO pro děti od 5-17 let Informační stránky 1018
01/02/16 Osobnost pěstouna 22/02/2016 - 15:30 Klub Ústecko 659
22/11/15 Význam rituálů v rodině 05/12/2015 - 13:00 Klub Lounsko 867
21/11/15 Milulášské setkání ve Sloupu v Čechách 04/12/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 783
05/11/15 Náhradní rodinná péče - současné trendy 28/11/2015 - 09:00 Klub Rebeka Podbořansko 830
05/11/15 Jak eliminovat sociální a zdravotní znevýhodnění u dětí 27/11/2015 - 14:00 Klub Sisi Varnsdorf 718
05/11/15 Sociální zdravotní znevýhodnění u dětí v pěstounské péči 16/11/2015 - 15:30 Klub Ústecko 806
30/10/15 Identita dítěte i pěstounů 25/11/2015 - 15:30 Klub Lounsko 898
26/10/15 Nabídka individuálního vzdělávání pěstounů Informační stránky 826
08/10/15 Poruchy chování a učení 25/10/2015 - 13:00 Klub Rebeka Podbořansko 870
07/10/15 Zdravotní péče o děti a první pomoc 17/10/2015 - 12:00 Klub Lounsko 828
07/10/15 Kontrola pěstounů. Jak připravit sebe i děti po psychické stránce. 19/10/2015 - 14:30 Klub Ústecko 814
03/09/15 Víkendové vzdělávání ve Sloupu II Informační stránky 1066
03/09/15 Setkání klubu Rebeka Podbořansko 27/09/2015 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 963
03/09/15 Setkání klubu Sisi Varnsdorf 18/09/2015 - 13:00 Klub Sisi Varnsdorf 968
03/09/15 Vzdělávací setkání klubu Lounsko 26/09/2015 - 12:00 Klub Lounsko 928
02/09/15 Setkání klubu Ústecko 21/09/2015 - 14:00 Klub Ústecko 986
14/08/15 Navštivte Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Ústí nad Labem Informační stránky 1033
20/07/15 Nadační příspěvky na kroužky Informační stránky 1126
14/07/15 Asociace dítě a rodina Informační stránky 1162
16/06/15 Speciální program doprovázení pro přechodné pěstouny Informační stránky 987
16/06/15 Sejdeme se na koníčcích 10/07/2015 - 13:00 Klub Lounsko 1023
05/06/15 Vítání práznin aneb školení s koníčky Klub Lounsko 947
15/05/15 Vzdělávací setkání klubu Rebeka Podbořansko 31/05/2015 - 12:00 Klub Rebeka Podbořansko 973

Stránky